Winners! Saturday March 18 2017

Saturday March 18 -Winners! #2 points race, Good Guy Challenge race #1

Saturday March 18 Winners! - #2 points race, Good Guy Challenge race #1

031817Win 001
1

031817Win 002
2

031817Win 003
3

031817Win 004
4

031817Win 005
5

031817Win 006
6

031817Win 007
7

031817Win 008
8

031817Win 009
9

031817Win 010
10

031817Win 011
11

031817Win 012
12

031817Win 013
13

031817Win 014
14

031817Win 015
15

031817Win 016
16

Chris & Debbie Kelly